Finest Planning

“In deze documenten staat wat wij voor u kunnen doen.”

Downloads

In onderstaande documenten staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zulke documenten. Zo kunt u ons vergelijken met anderen en kunt u ook onze kosten vergelijken:

Vergelijkingskaart Hypotheken

DVD Risico afdekken

DVD Vermogen

Documenten voor een hypotheekaanvraag

Onderstaande documenten zijn nodig of kunnen nuttig zijn bij het aanvragen van een hypotheek:

Consumentenfolder NHG

Werkgeversverklaring

Werkwijze

De documenten hieronder geven extra informatie over hoe wij werken:

Privacy reglement

Gedragscode FFP